Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 05 2015

maciejeje
Czas to zakończyć ...

July 04 2015

maciejeje
Właśnie to lubię w zdjęciach. Są dowodem, że kiedyś, choćby przez chwilę, wszystko układało się po naszej myśli.
— J.Picoult
maciejeje
Znajdź kogoś z kim możesz się śmiać ze wszystkiego, a reszta się jakoś ułoży. 

June 29 2015

maciejeje
i okazuje się, że nikt nas nie okłamał, tylko my zbyt dużo sobie wyobrażaliśmy.
Reposted frompunkahontaz punkahontaz vianiezbywalnie niezbywalnie
maciejeje
Niespełniona miłość zostaje w sercu na zawsze. Nie wiem czy to pocieszenie, czy przekleństwo.
— siostry bukowskie
Reposted fromyoursunrise yoursunrise vianiezbywalnie niezbywalnie

June 28 2015

maciejeje
6379 a9da 350
Reposted fromfoina foina viaMigotliwa Migotliwa

June 22 2015

maciejeje
1747 9141 350
Reposted fromscorpix scorpix viaUnknownMind UnknownMind

June 21 2015

maciejeje
Niektórzy ludzie są tacy sami... uciekają, nie pozwalają się kochać.
— Fannie Flagg - "Smażone zielone pomidory"
Reposted frompersona-non-grata persona-non-grata viaMonasi Monasi

June 11 2015

maciejeje

June 09 2015

maciejeje
Jeśli o nic nie prosisz, niczego nie dostaniesz. Więc proś. Czasem usłyszysz “tak”, czasem “nie”. Ale jeśli nawet nie zapytasz, odpowiedź zawsze brzmi “nie”. Sam jej sobie udzieliłeś.”
— Regina Brett
Reposted fromwabnicu wabnicu viaiansha iansha
Stałem się śmiały, ponieważ nic absolutnie nie miałem do stracenia: ani honorów, ani zarobków, ani przyjaciół. Musiałem odszukać siebie i oprzeć się na sobie, ponieważ na nikim innym nie mogłem się oprzeć. Moja forma to moja samotność.
— Witold Gombrowicz,”Dzienniki”
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viawyrazobcy wyrazobcy
maciejeje
8649 d126 350

June 06 2015

maciejeje
7741 3cf3 350
So I won my life
maciejeje
Jestem zmęczony i nie mam ochoty strasznie za czymś tęsknić.
— Herta Muller
Reposted fromsfeter sfeter viacrambie crambie
maciejeje
najlepszym prezentem byłaby świadomość, że myślisz o mnie czasem

May 31 2015

maciejeje
It feels like there's oceans
Between you and me once again
We hide our emotions
Under the surface and try to pretend
— I want you, and always will

May 29 2015

maciejeje
0703 2b15 350
Reposted fromdonnerbart donnerbart viaflamingo flamingo

May 26 2015

maciejeje
0429 8799 350
I wanna be yours
maciejeje
wziął na serio słowa pozbawione znaczenia i to go bardzo unieszczęśliwiło
— Mały Książę
Reposted fromathousandthoughts athousandthoughts viasatyra satyra
maciejeje
6784 9eba 350
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl